Biopreparat

Biopreparat stosowany jest do optymalizacji i efektywności pracy oczyszczalni hydrofitowych powstała na bazie rozwiązań naukowych i bazuje na 2 wynalazkach zgłoszonych do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Technologia wpływa na zdolności buforowe złoża hydrofitowego, regulując i stabilizując jego odczyn. Działanie Biopreparatu zapobiega uwstecznianiu się składników oraz umożliwia przechodzenie ich w formy przyswajalne, przez co zwiększa się znacznie dostępność dla roślin wielu mikro- i makroskładników. Biopreparat stymuluje wzrost i namnażanie się pożytecznych mikroorganizmów (m.in. bakterii z rodzajów Azotobacter i Nitrosomonas), wpływając między innymi na polepszenie wymiany gazowej w złożu hydrofitowym. Złoża hydrofitowe zasobne w próchnicę odznaczają się zdecydowanie wyższą aktywnością biologiczną, co znacząco wpływa na rozkład (mineralizację) związków organicznych zawartych w ściekach.
Biopreparat do bioreaktora hydrofitowego posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz WSSE w Gorzowie Wlkp. – Technologia nie jest niebezpieczna dla zdrowia ludzi.
Synergia technologii bioreaktora oraz biopreparatu wpływa na wysoką skuteczność oczyszczania ścieków, wyższą niż obserwowaną w obiektach opartych o technologię złóż biologicznych lub osadu czynnego