O nas

Witamy na stronie INTIŚ. Misją Instytutu jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań naukowych w inżynierii środowiska i pomoc w ich komercjalizacji. Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska to jednostka, która powstała w wyniku potrzeby szerszego spojrzenia na tę dziedzinę nauki. INTIŚ jest prywatną, autonomiczną jednostką naukowo-badawczo-biznesową, którego idea funkcjonowania opiera się na zasadach działania instytucji typu „SPIN OUT”,  które  są najbardziej dochodową drogą komercjalizacji myśli naukowej. Instytut wykorzystując własny oraz akademicki potencjał naukowo-badawczy, zajmuje się komercjalizacją i wdrożeniem nowatorskich rozwiązań naukowych w dziedzinie inżynierii środowiska. INTIŚ obok licencjonowania rozwiązań naukowych i inżynierskich zajmuje się opracowywaniem własnych technologii i produktów powstałych na bazie prac badawczych. Synergia nauki i biznesu w naszym wydaniu polega na tworzeniu procesu innowacyjnego. Staramy się identyfikować i definiować luki innowacyjne w inżynierii środowiska z jednej strony, by z drugiej zmotywować i zachęcić polskich naukowców do ich wypełnienia.