Publikacje książkowe

W ramach prac popularyzacji nauki i rozwiązań inżynierskich uczestniczyliśmy w przygotowaniu 4 publikacji książkowych i kilkudziesięciu artykułów. Nasze osiągnięcia prezentowaliśmy także na wielu konferencjach naukowych, technicznych i szkoleniowych.

 • Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków, wyd. II. 2013.
  Zbigniew Heidrich, Grzegorz Stańko, Tomasz Warężak, Marek Goleń, Adam Zawadzki.
  Wydawnictwo naukowo-techniczne: Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o. Józefosław, ul. Ogrodowa 21M, 05-500 Piaseczno
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. 2012.
  Maria Staniszewska, Marcin Janik, Andrzej Jucherski, Andrzej Walczowski, Wojciech Dąbrowski, Tomasz Warężak
  Wydawca: Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, 2012, ISBN 83-923070-3-8
 • Podstawy prawne i finansowe budowy oczyszczalni przydomowych. 2012.
  Marek Goleń, Tomasz Warężak
  Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2012, ISBN 978-83-7378-724-7
 • Ekonomika gospodarki ściekowej na wsi. 2011.
  Grzegorz Maśloch, Marek Ziółkowski, Marek Goleń, Tomasz Warężak
  Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2011, ISBN 978-83-7378-649-3