Konferencje

W obecnym roku uczestniczyliśmy w kilkunastu konferencjach i szkoleniach:

 • Boszkowo. Abrys. XII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa. Kanalizacja terenów niezurbanizowanych. 4-5 marca 2014.
 • Toruń. Polski Klub Ekologiczny z/s w Gliwicach. Szkolenie- Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. 27-28.05.2014
 • Łódź. Polski Klub Ekologiczny z/s w Gliwicach. konferencja szkoleniowa- Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. 28-29.05. 2014
 • Warszawa. Polski Klub Ekologiczny z/s w Gliwicach. konferencja szkoleniowa-Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. 10-11.06.2014
 • Kraków. Politechnika Rzeszowska. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna: INFRAEKO 2014.Nowoczesne Miasta. Infrastruktura i Środowisko. 29-30.V.2014.
 • Częstochowa. Politechnika Częstochowska. XII Konferencja Naukowa. „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” Częstochowa 25-27.09.2014 r.
 • Zielona Góra. Abrys. V Konferencja szkoleniowa: Metody zagospodarowania osadów ściekowych. 02-03.06.2014
 • Warszawa. Ministerstwo Środowiska. Szkolenie – Instrumenty wsparcia publicznego. 20-21.V.2014.
 • Warszawa. Ministerstwo Środowiska. Szkolenie – Protokół dyplomatyczny. 22.V.2014.
 • Warszawa. Ministerstwo Środowiska. Szkolenie – Techniki profesjonalnej prezentacji.15-16.IV.2014.
 • Warszawa. Ministerstwo Środowiska. Szkolenie – Międzynarodowa sprzedaż zielonych technologii. 10-11.IV.2014.