Projekty badawcze

W Instytucie Nowych Technologii Inżynierii Środowiska, realizuje się lub zrealizowano 8 projektów badawczych.

  • Projekt badawczy I. – „Efektywność ekonomiczna systemów unieszkodliwiania ścieków bytowych na terenach wiejskich”– badania statutowe Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 2010-2011.
  • Projekt badawczy II. – „Efektywność ekonomiczna systemów unieszkodliwiania ścieków bytowych na terenach wiejskich – II etap”- badania statutowe Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.2011-2012.
  • Projekt szkoleniowy III. – „Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego – Bądź Spin Off’em lub Spin Out’em” – Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych w Zielonej Górze.2013.
  • Projekt szkoleniowy IV. – Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich-Szkolenie pracowników samorządowych – Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.2013-2014.
  • Projekt badawczy V/VI.  Ocena technologicznej linii produkcyjnej biopreparatu do oczyszczalni hydrofitowych, którego skład i proces produkcji chroniony jest zgłoszeniem patentowym dokonanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – numer: P.403799 – Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości/Uniwersytet Zielonogórski.2013.
  • Projekt badawczy VII. Ocena naukowa koncepcji technologicznej bioreaktora hydrofitowego, którego układ technologiczny chroniony jest zgłoszeniem patentowym o numerze: P.399015. – Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości/Uniwersytet Zielonogórski.2013-2014.
  • Projekt badawczy VIII. Koncepcja układu technologicznego do odwadniania, stabilizacji i humifikacji osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalniach hydrofitowych. – Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości/Uniwersytet Zielonogórski.2013-2014.